Doanh nghiệp nào chốt quyền trả cổ tức trước kỳ nghỉ lễ 30/04?

Doanh nghiệp nào chốt quyền trả cổ tức trước kỳ nghỉ lễ 30/04?

Trong tuần giao dịch cuối cùng tháng 4 (25-29/04), có 7 doanh nghiệp thực hiện giao dịch không hưởng quyền nhằm trả cổ tức tiền mặt năm 2021.

*Lịch sự kiện doanh nghiệp

Các doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền chia cổ tức bằng tiền mặt từ 25-29/04

Một công ty con của Gelex trả cổ tức tỷ lệ 20%

Thiết bị Điện (HOSE: THI) thông báo 26/04 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 20% (1 cp nhận 2,000 đồng). Cổ tức sẽ thanh toán vào ngày 17/05, tương ứng số tiền gần 100 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty con của Gelex (HOSE: GEX) đề ra kế hoạch doanh thu 2,860 tỷ đồng và lãi trước thuế 198 tỷ đồng. Kết quả, THI đã thực hiện 84% và 58% các chỉ tiêu.

Mới đây GEX đã đăng ký mua thêm 4.8 triệu cp THI từ ngày 26/04-25/05, nhằm nâng sở hữu lên mức 90.71% vốn.

Diễn biến giá cổ phiếu THI

HAH chốt quyền trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

Cũng nhằm chia cổ tức năm 2021, Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) sẽ giao dịch không hưởng quyền vào tuần tới, cụ thể là 25/04.

Thứ nhất, Công ty chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1 cp nhận 1,000 đồng). Dự kiến thanh toán vào 16/05.

Thứ hai, chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:40 (40%). Theo phương án, HAH sẽ phát hành thêm 19.5 triệu cp để thực hiện.

2021 là năm kinh doanh thành công của HAH. Công ty đạt 550 tỷ đồng lãi sau thuế, gấp 3.5 lần kế hoạch.

Công ty đặt kế hoạch tổng sản lượng khai thác trong năm 2022 là 948,000 TEU, trong đó khai thác cảng là 411,000 TEU; khai thác tàu là 395,000 TEU; sản lượng depot là 142,000 TEU. Lãi sau thuế đi ngang ở mức 550 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 30% bằng tiền và cổ phiếu.

Diễn biến giá HAH

Xuân Nghĩa

FILI