Tổng Giám đốc muốn trở thành cổ đông lớn của PHH

Tổng Giám đốc muốn trở thành cổ đông lớn của PHH

Nhằm tăng tỷ lệ sở hữu, bà Trần Thị Thanh Bình - Tổng Giám đốc (TGĐ) CTCP Hồng Hà Việt Nam (UPCoM: PHH) đăng ký mua 1 triệu cp PHH từ ngày 11/03-08/04/2022.

Nếu giao dịch thành công, bà Bình sẽ trở thành cổ đông lớn của PHH với tỷ lệ sở hữu 5.5% (hiện không nắm giữ cổ phiếu nào).

Tạm tính theo thị giá 13,800 đồng/cp (phiên 09/03), dự kiến vị TGĐ sẽ chi gần 14 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Năm 2021, PHH ghi nhận doanh thu thuần gần 173 tỷ đồng, giảm 66% so với năm trước và lỗ ròng hơn 2 tỷ đồng (năm 2020 lãi hơn 31 tỷ đồng). Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm gần 29 tỷ đồng, trong khi năm trước dương 206 tỷ đồng, biến động lớn ở các khoản phải trả, phải thu và hàng tồn kho.

Tình hình kinh doanh của PHH qua các năm

Minh Hồng

FILI