PGC dự phóng lợi nhuận 2022 đi ngang

PGC dự phóng lợi nhuận 2022 đi ngang

HĐQT Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (HOSEPGC) tạm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự phóng đi ngang so với năm 2021, đạt 160 tỷ đồng.

Cụ thể, trong năm 2022, PGC đặt mục tiêu đạt 3,529 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 5% so với năm 2021. Trong khi đó, Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế đi ngang, đạt 160 tỷ đồng. Công ty cũng đề ra kế hoạch cổ tức tối thiểu 12%/vốn điều lệ.

Lũy kế năm 2021, PGC đạt gần 3,365 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19% so với năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 120 tỷ đồng, gần như đi ngang.

So với mục tiêu 2021 đạt 2,800 tỷ đồng doanh thu và 160 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, PGC đã vượt 22% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Khang Di

FILI