Dược phẩm Trung ương 3 sắp tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%

Dược phẩm Trung ương 3 sắp tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%

HĐQT CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (HNX: DP3) vừa thông qua Nghị quyết chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/03/2022.

Cụ thể, DP3 dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 60% (6,000 đồng/cp). Thời gian thực hiện dự kiến là 08/07/2022.

Với 8.6 triệu cp đang lưu hành, dự kiến DP3 sẽ chi gần 52 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Tình hình trả cổ tức của DP3 qua các năm

Ngoài ra, DP3 cũng dự kiến sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 28/04 tới đây.

Về tình hình kinh doanh năm 2021, doanh thu thuần ghi nhận hơn 381 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm trước và lãi ròng hơn 94 tỷ đồng, giảm 18%.

Năm 2021, DP3 dự kiến đem về 420 tỷ đồng doanh thu và 72 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, đơn vị đã vượt 64% mục tiêu lãi trước thuế 2021.

Tình hình kinh doanh của DP3 qua các năm

Minh Hồng

FILI