Bao giờ Vinafood II mới hết lỗ?

Bao giờ Vinafood II mới hết lỗ?

9 năm liền ngập chìm trong thua lỗ đã nâng tổng lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2021 của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood II, UPCoM: VSF) cán mốc gần 2,654 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2021 của VSF. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của VSF

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2021, VSF ghi nhận doanh thu thuần quý 4 tăng 14% so với cùng kỳ, lên hơn 4,102 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 58%, đạt gần 25 tỷ đồng, chủ yếu do tăng lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và lãi bán ngoại tệ.

Kỳ này, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 66% và 10% so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí bán hàng tăng 81%, giá trị gần 230 tỷ đồng, do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí nguyên vật liệu, bao bì.

Đáng chú ý, VSF ghi nhận thêm gần 38 tỷ đồng lợi nhuận khác trong khi cùng kỳ lỗ gần 10 tỷ đồng, nhờ ghi nhận thêm thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định.

Tuy nhiên, doanh thu không đủ bù đắp chi phí khiến đơn vị báo lỗ ròng hơn 103 tỷ đồng.

Khép lại năm 2021, doanh thu thuần gần như đi ngang so với kết quả năm trước, ghi nhận hơn 16,563 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 351 tỷ đồng. Qua đó, tổng lỗ lũy kế tại thời điểm cuối năm 2021 đã nâng lên gần 2,654 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân là do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 nên tình hình xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn, chi phí phát sinh lớn nên lợi nhuận giảm mạnh.

Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của VSF ghi nhận hơn 6,549 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 32%, lên hơn 808 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty ghi nhận thêm 96 tỷ đồng phải thu Louis Dreyfus Company Asia Pte.Ltd (đầu năm không ghi nhận khoản này).

Giá trị hàng tồn kho đạt gần 1,309 tỷ đồng, trong đó, giá gốc thành phẩm chiếm 31%, hàng hóa chiếm 25% và nguyên liệu, vật liệu chiếm 24%.

Hàng tồn kho của VSF tính đến 31/12/2021
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của VSF

Xét về nợ, nợ phải trả của VSF thời điểm này ghi nhận hơn 3,971 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, phần lớn đến từ nợ vay ngắn hạn, giá trị gần 1,899 tỷ đồng (tăng 31%).

Tiên Tiên

FILI