Viet Capital Bank báo lãi trước thuế 2021 đạt 311 tỷ đồng

Viet Capital Bank báo lãi trước thuế 2021 đạt 311 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với lãi trước thuế đạt 311 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2021 của BVB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của BVB

Tính chung cả năm 2021, thu nhập lãi thuần của Viet Capital Bank tăng 30% so với năm trước, đạt gần 1,435 tỷ đồng, chủ yếu từ viêc giảm chi phí vốn.

Các nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng không đồng nhất. Lãi từ dịch vụ tăng 18%, ghi nhận 71 tỷ đồng nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, dịch vụ bảo hiểm và thanh toán.

Lãi từ hoạt động khác cũng tăng 5%, nhưng lãi từ kinh doanh ngoại hối lại giảm 11% và lãi từ chứng khoán đầu tư giảm 13%...

Năm nay, Ngân hàng dành ra hơn 370 tỷ đồng để trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 7% so với năm trước, kết quả Viet Capital Bank báo lãi trước thuế tăng 55%, đạt hơn 311 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch 290 tỷ đồng cho cả năm.

Tính riêng trong quý 4/2021, Ngân hàng báo lỗ hơn 74 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 64 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh (-66%) và tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (+34%).

Một số chỉ tiêu tài chính của BVB tính đến 31/12/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của BVB

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 76,600 tỷ đồng, tăng 25% so với 2020 và hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra. Tổng huy động vốn đạt hơn 70 ngàn tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt hơn 46 ngàn tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 16% so với năm trước.

Chất lượng nợ vay của BVB tính đến 31/12/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của BVB

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng nợ xấu của Ngân hàng tăng 6% so với đầu năm, chiếm 1,176 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Trong đó, tăng mạnh nhất là nợ dưới tiêu chuẩn, trong khi nợ nghi ngờ giảm. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm từ 2.79% đầu năm xuống còn 2.53%. 

Hàn Đông

FILI