Thủy điện A Vương lãi hơn 342 tỷ đồng năm 2021

Thủy điện A Vương lãi hơn 342 tỷ đồng năm 2021

Doanh thu gia tăng 30% giúp lãi ròng năm 2021 của CTCP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) tăng 84% so với 2020.

Năm 2021, AVC đem về doanh thu 682 tỷ đồng, tăng 30% so với 2020. Giá vốn chỉ nhích 4% giúp lãi gộp tăng đến 58%. Kết quả, Công ty có 342 tỷ đồng lãi ròng trong năm qua, tăng 84% so với năm 2020.

Kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2021 của AVC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2021 của AVC

Năm 2021, AVC chỉ đặt mục tiêu lãi trước thuế 115 tỷ đồng (bằng 58% so với kết quả thực hiện 2020). Như vậy, doanh nghiệp thủy điện đã thực hiện gấp 3.2 lần kế hoạch đề ra.

Tính đến 31/12/2021, AVC đang có quy mô tài sản 1.6 ngàn tỷ đồng, tăng 7% so đầu năm. Đáng chú ý là tài sản ngắn hạn tăng mạnh 52% lên 473 tỷ đồng. Điều này chủ yếu do Công ty mạnh tay gửi tiền ngắn hạn gấp 7 lần, ghi nhận 251 tỷ đồng tại cuối tháng 12.

Lãi sau thuế chưa phân phối tính đến cuối quý 4/2021 đạt 568 tỷ đồng, tăng 12% so đầu năm.

Duy Na

FILI