PSW báo lãi ròng năm 2021 gấp 7 lần

PSW báo lãi ròng năm 2021 gấp 7 lần

Doanh thu tăng gấp rưỡi giúp CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (HNX: PSW) báo lãi ròng năm 2021 gần 57 tỷ đồng, gấp gần 7 lần kết quả năm 2020.

Kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2021 của PSW. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2021

Doanh thu thuần quý 4/2021 của PSW đạt 1,136 tỷ đồng, tăng 83% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp ở mức 38 tỷ đồng, gấp 2.2 lần.

Ngoài ra, PSW còn có khoản thu nhập khác 4.6 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ. Đây là khoản nhận được từ Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE: DPM). Sau cùng, Công ty báo lãi ròng 16 tỷ đồng, gấp 4.3 lần quý 4 năm trước.

Thuyết minh khoản thu nhập khác quý 4/2021 của PSW
Nguồn: BCTC quý 4/2021 của PSW

Lũy kế cả năm 2021, PSW đem về 2,665 tỷ đồng doanh thu thuần và 57 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt gấp 1.5 lần và 6.8 lần kết quả 2020. So với kế hoạch kinh doanh năm 2021 (điều chỉnh), Công ty đã vượt 30% về chỉ tiêu lãi ròng.

Năm 2022, PSW đặt mục tiêu 290 tấn sản lượng phân bón các loại. Tổng doanh thu dự kiến 2,549 tỷ đồng, lãi ròng ở mức 19 tỷ đồng. Cổ tức năm 2022 dự kiến đạt 9%.

Duy Na

FILI