POW báo lãi sau thuế năm 2021 giảm 28%

POW báo lãi sau thuế năm 2021 giảm 28%

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) thua lỗ sau thuế 116 tỷ đồng trong quý 4/2021 do sự cố tại nhà máy Vũng Áng 1.

POW báo lãi sau thuế năm 2021 giảm 28% so với 2020

Về tình hình tham gia thị trường điện, giá thị trường điện toàn phần 11 tháng đầu năm 2021 trung bình đạt 1,012.45 đồng/kWh, cao hơn bình quân cùng kỳ năm 2020 (898.33 đồng/kWh) nhưng thấp hơn cùng kỳ năm 2019 (1,211.57 đồng/kWh).

Kết quả năm 2021, POW ghi nhận tổng sản lượng điện 14,701 Triệu kWh, bằng 79% kế hoạch năm. Sản lượng điện chưa đạt kế hoạch được ĐHĐCĐ giao do trong năm 2021 nhu cầu phụ tải trên hệ thống tiếp tục giảm mạnh do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên khắp cả nước. Nhiều tỉnh, thành phố đã tiến hành cách ly xã hội và các nhà máy điện năng lượng mặt trời vẫn đang được huy động tối đa công suất dẫn đến giá thị trường không cao. Các nhà máy điện của POW được huy động mức tải thấp. Bên cạnh đó, ngày 19/09/2021, tổ máy S1 của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 gặp sự cố tuabin máy phát trong quá trình khởi động.

Nguồn: POW
Nguồn: POW

Doanh thu năm 2021 của POW đạt 25,625 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 1,917 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, POW đã vượt 41% về doanh thu và 45% về lợi nhuận. Dù vậy, các chỉ tiêu này sụt giảm lần lượt 14% và 28% so với kết quả 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, POW ghi nhận lãi sau thuế xấp xỉ 2,033 tỷ đồng. Như vậy, Công ty ghi nhận lỗ sau thuế 116 tỷ đồng trong quý cuối năm. Việc ghi nhận chi phí bảo dưỡng và sự cố Vũng Áng 1 là những ảnh hưởng chính đến kết quả quý 4.

Sang 2022, POW đặt mục tiêu sản lượng điện cả năm đạt 13,909 triệu kWh. Ban lãnh đạo POW cho biết EVN chưa giao kế hoạch cụ thể về sản lượng điện theo hợp đồng (Qc) cho các nhà máy. Ngoài ra trong năm 2022, nhà máy Cà Mau sẽ đại tu và cũng áp dụng giá hợp đồng mua bán điện (PPA) mới.

Vì sự cố kỹ thuật tại Vũng Áng 1, Công ty đang đặt ra mục tiêu lợi nhuận năm 2022 giảm mạnh. Doanh thu dự kiến 24,242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 743 tỷ đồng, giảm tương ứng 5% và 61% so với thực hiện năm 2021.

Theo báo cáo cập nhật tháng 12/2021 của Chứng khoán VNDirect, tổn thất từ sự cố Vũng Áng 1 sẽ khiến doanh thu nhà máy này giảm khoảng 2,700 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2022 của POW khá thận trọng do những triển vọng hồi phục của điện khí trong năm tới từ mức nền thấp.

Duy Na

FILI