“Nữ hoàng cá tra” vượt 59% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021

“Nữ hoàng cá tra” vượt 59% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021

Kết thúc năm 2021, doanh thu thuần của CTCP Vĩnh Hoàn (HOSEVHC) tăng 29% so với năm trước, đạt gần 9,054 tỷ đồng và lãi ròng tăng 53%, đạt hơn 1,101 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp chuyên xuất khẩu cá tra này đã vượt 5% chỉ tiêu doanh thu và 59% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Kết quả kinh doanh năm 2021 của VHC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2021 của VHC

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2021, VHC ghi nhận doanh thu thuần tăng 39% so với cùng kỳ, đạt gần 2,693 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn tăng nhẹ hơn giúp lãi gộp tăng vọt lên gần 639 tỷ đồng, gấp 2.7 lần cùng kỳ. Biên lãi gộp cũng được cải thiện đáng kể, từ 12% lên gần 24%.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính lại gần như đi ngang, chỉ đạt gần 67 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ đầu tư chứng khoán chỉ ghi nhận hơn 36 tỷ đồng, giảm 44% so với năm 2020.

Trong quý 4, Công ty đã bán sạch cổ phiếu CTG (tại ngày 30/09/2021 giá gốc khoản đầu tư này ghi nhận gần 29 tỷ đồng, trích lập dự phòng hơn 5 tỷ đồng).

Chứng khoán kinh doanh tại thời điểm cuối năm 2021 tăng vọt lên gần 80 tỷ đồng trong khi đầu năm con số này chỉ ở mức 9 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021, 2 cổ phiếu lớn mà VHC đang nắm giữ là NLG của CTCP Đầu tư Nam Long (HOSENLG) và DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (đầu năm không ghi nhận khoản này).

Chứng khoán kinh doanh của VHC tại thời điểm 31/12/2021
Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2021 của VHC

Trong quý 4, doanh nghiệp chuyên xuất khẩu cá tra báo lãi ròng tăng vọt lên gần 455 tỷ đồng, gấp 2.7 lần cùng kỳ.

Lũy kế năm 2021, VHC ghi nhận doanh thu thuần tăng 29%, đạt gần 9,054 tỷ đồng và lãi ròng tăng 53%, đạt hơn 1,101 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm 69% tổng doanh thu, bán phụ phẩm chiếm 18%, bán hàng hóa chiếm 11%, còn lại đến từ cung cấp dịch vụ và bán nguyên vật liệu.

Năm 2021, VHC đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận lần lượt đạt 8.6 ngàn tỷ đồng (tăng 22% so với năm trước) và 700 tỷ đồng (giảm 3%). Như vậy, “nữ hoàng cá tra” đã vượt 5% chỉ tiêu doanh thu và 59% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021 được cổ đông giao phó.

Tổng tài sản tính đến 31/12/2021 của VHC ghi nhận hơn 8,734 tỷ đồng, tăng 21% so với con số đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng 19%, lên hơn 1,790 tỷ đồng với gần 926 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (tăng 31%).

Nợ phải trả tính đến cuối năm 2021 ghi nhận gần 2,852 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn hơn 1,723 tỷ đồng (tăng 56%) và dư nợ vay dài hạn hơn 168 tỷ đồng (gấp đôi đầu năm).

Tiên Tiên

FILI