Giá vốn tăng khiến DDV giảm 42% lãi ròng quý 4/2021

Giá vốn tăng khiến DDV giảm 42% lãi ròng quý 4/2021

CTCP DAP - VINACHEM (UPCoM: DDV) báo lãi ròng 33 tỷ đồng trong quý 4/2021, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do giá vốn tăng 9%.

Kết quả kinh doanh quý 4/2021 của DDV
Nguồn: BCTC quý 4/2021 của DDV

Trong quý 4, DDV ghi nhận doanh thu thuần 719 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so cùng kỳ, chủ yếu do tăng giá bán sản phẩm. Bên cạnh đó, giá vốn lại tăng đến 9%, do chi phí đầu vào tăng cao (nguyên vật liệu chính như: Lưu huỳnh, quặng apatit, amoniac…). Do đó, biên lãi gộp giảm đáng kể từ 17.3% xuống còn 11.4%.

Doanh thu tài chính quý 4 tăng gấp 3.8 lần, đạt hơn 6 tỷ đồng, do phát sinh lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm và chênh lệch tỷ giá.

Về các khoản chi phí, đáng chú ý là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 19% lên gần 36 tỷ đồng. Công ty giải trình do phát sinh một số khoản chi phí liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 và chi phí tổng kết hoàn thành kế hoạch thi đua cả năm.

Kết thúc năm 2021, doanh nghiệp phân bón đem về 2,878 tỷ đồng doanh thu thuần và 192 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt gấp 1.5 và 6 lần thực hiện năm 2020. So với kế hoạch lợi nhuận đề ra, Công ty đã thực hiện gấp 2.8 lần.

Đến 31/12/2021, DDV có tổng tài sản 1,852 tỷ đồng, tăng 21% so đầu năm. Lượng hàng tồn kho đạt 511 tỷ đồng, gấp 2.3 lần. Nhờ kinh doanh khởi sắc, khoản lỗ lũy kế chưa phân phối giảm xuống dưới 10 tỷ đồng (đầu năm lỗ đến 201 tỷ đồng).

Duy Na

FILI