Doanh thu quý 4 của Địa ốc Chợ Lớn giảm 60% do dịch Covid-19

Doanh thu quý 4 của Địa ốc Chợ Lớn giảm 60% do dịch Covid-19

Quý 4/2021, CTCP Địa ốc Chợ Lớn (HNX: RCL) ghị nhận doanh thu giảm đáng kể so với cùng kỳ, chỉ ở mức 33.4 tỷ đồng (giảm 60%). Lãi gộp của Công ty ở mức 8 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Công ty giải trình doanh thu giảm đến từ ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2021 của RCL
Nguồn: Báo cáo tài chính quý 4/2021 của RCL

Tuy vậy, nhờ chi phí bán hàng giảm tới 70% so với cùng kỳ và khoản lợi nhuận khác gần 5 tỷ đồng từ hoàn nhập chi phí trích trước cho dự án, RCL vẫn báo lãi sau thuế gần 9 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, Công ty đạt doanh thu thuần 122 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước. Lãi sau thuế đạt 17 tỷ đồng, tăng 14%, chủ yếu do chi phí giảm. Năm nay, kế hoạch lãi sau thuế của Công ty là 17.5 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 97% kế hoạch.

Tổng tài sản của RCL tại thời điểm cuối năm giảm gần 16% so với đầu năm, ở mức 563.25 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm mạnh 33% xuống còn gần 147 tỷ đồng.

Đông Tư

FILI