DIG báo lãi kỷ lục trong năm 2021, tiền và tiền gửi tăng mạnh

DIG báo lãi kỷ lục trong năm 2021, tiền và tiền gửi tăng mạnh

Nhờ bàn giao một số dự án trong quý 4 cộng với việc ghi nhận lại chênh lệch do đánh giá tồn kho, lãi ròng năm 2021 của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) tăng 52% so với năm trước, đạt 956 tỷ đồng.

 

Cụ thể, trong quý 4/2021, DIG cho biết, Công ty đã chuyển nhượng 1 số bất động sản như căn hộ thuộc dự án Gateway Vũng Tàu, căn hộ thuộc dự án CSJ, quyền sử dụng đất thuộc dự án Nam Vĩnh Yên, nhà xây thô thuộc dự án Hiệp Phước. Do đó, doanh thu thuần tăng 46% so với cùng kỳ, đạt hơn 914 tỷ đồng. Cộng với việc giá vốn chỉ tăng 14%, lãi gộp của Công ty ghi nhận 396 tỷ đồng, gấp 2.3 lần quý 4 năm trước.

Không chỉ hoạt động kinh doanh chính, do Công ty đánh giá lại tồn kho nên lợi nhuận khác của DIG ghi nhận tăng 33%, đạt gần 786 tỷ đồng.

Điểm trừ trong hoạt động kinh doanh của DIG là chi phí lãi vay tăng mạnh, gấp gần 4 lần cùng kỳ, xấp xỉ gần 49 tỷ đồng, dẫn đến chi phí tài chính đạt gần 50 tỷ đồng.

Dù vậy, DIG vẫn lãi ròng hơn 818 tỷ đồng trong quý 4/2021, tăng 62% so với cùng kỳ.

Tính lũy kế cả năm 2021, dù doanh thu chỉ tăng 3% nhưng lãi ròng của DIG tăng đến 52%, đạt 956 tỷ đồng. Bên cạnh tiết giảm giá vốn và lợi nhuận khác tăng mạnh do đánh giá lại tồn kho thì việc không còn ghi nhận lỗ từ công ty liên doanh, liên kết cũng góp phần giúp DIG đạt được tăng trưởng trong năm 2021.

So với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 2,800 tỷ đồng và lãi trước thuế 1,444 tỷ đồng đề ra cho năm 2021, mức độ hoàn thành kế hoạch của DIG lần lượt là 93% và 85%.

Kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế 2021 của DIG. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của DIG

Tổng tài sản của DIG tại thời điểm 31/12/2021 ghi nhận hơn 16,858 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. Tiền và tiền gửi vượt 3,738 tỷ đồng, gấp gần 7 lần cuối năm trước.

Dù lượng tiền mặt tăng nhưng nợ vay của DIG cũng tăng mạnh gấp 3.2 lần đầu năm, lên gần 4,907 tỷ đồng. Kéo theo đó, tổng nợ phải trải tăng 30%, lên 9,176 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI