DNP chào bán cổ phiếu cho cổ đông để trả nợ ngân hàng 

DNP chào bán cổ phiếu cho cổ đông để trả nợ ngân hàng 

CTCP Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu vào ngày 02/12/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 01/12/2021.

Cụ thể, DNP dự kiến chào bán hơn 10.91 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 20,698 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cp sẽ được mua 1 cp mới.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 08-22/12/2021, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 08-27/12/2021.

Tổng số tiền gần 226 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán được DNP dự kiến trả nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng.

Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông không mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Mức giá bán lượng cổ phiếu này không thấp hơn 20,698 đồng/cp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trên thị trường, cổ phiếu DNP đang được giao dịch tại mức giá 21,200 đồng/cp, giảm 20% trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây (phiên 15/10/2021). Như vậy, mức giá mà DNP chào bán cho cổ đông hiện hữu chỉ thấp hơn 2% so với thị giá.

Về hoạt động kinh doanh của DNP, trong quý 3/2021, DNP đạt gần 1,375 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước, giúp lợi nhuận gộp tăng 78%, đạt gần 273 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của DNP giảm đến 57% so cùng kỳ, còn hơn 1 tỷ đồng. Nguyên nhân được DNP lý giải là do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khiến giá nguyên vật liệu tăng, các chi phí logistic tăng… làm suy giảm biên lợi nhuận.

Sau 9 tháng kinh doanh, lợi nhuận ròng của DNP giảm 10% so cùng kỳ, còn gần 3 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh đến 65%, lên hơn 354 tỷ đồng

Năm 2021, DNP đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất đạt 5,919 tỷ đồng, tăng 80% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 24%, còn 25 tỷ đồng.

Như vậy, DNP đã thực hiện được 58% chỉ tiêu doanh thu và 98% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Tổng tài sản của DNP tính đến cuối quý 3 tăng 46% so với đầu năm, lên gần 14,218 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 52% tổng tài sản, tăng 38%.

Công ty có khoản phải thu ngắn hạn hơn 1,671 tỷ đồng, tăng 66% và hàng tồn kho gần 1,387 tỷ đồng, gấp 2.05 lần đầu năm. Tiền và các khoản tương đương cũng tăng mạnh, gấp 2.3 lần, lên gần 1,387 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ phần lớn là 7,686 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn, lần lượt tăng 52% và 35% so với đầu năm.

Khang Di

FILI