Cổ phiếu DMN sẽ lên sàn UPCoM từ ngày 22/11

Cổ phiếu DMN sẽ lên sàn UPCoM từ ngày 22/11

Sau khi được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận thì vào ngày 22/11/2021, cổ phiếu của CTCP Domenal (DMN) sẽ chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM.

Cụ thể, DMN sẽ đưa 12.5 triệu cp lên sàn, tương ứng vốn điều lệ 125 tỷ đồng.

DMN là Công ty được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 06/03/2008 và được thay đổi lần thứ 17 ngày 20/01/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp.

Hoạt động chính của DMN là sản xuất, kinh doanh thức ăn cho thủy sản, bán buôn thuốc bảo vệ thực vật. DMN có một công ty liên kết là CTCP Thủy sản Trường Phát (DMN sở hữu 49% vốn).

Về hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2021, DMN ghi nhận doanh thu thuần gần 206 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng lãi ròng chỉ đạt gần 617 triệu đồng (cùng kỳ đạt hơn 4 tỷ đồng).

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ về vấn đề Công ty chưa trích lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng và chưa thanh toán các khoản phải thu ngắn hạn khác quá hạn, dẫn đến các khoản phải thu ngắn hạn đang được phản ánh theo giá gốc thay vì phản ánh theo giá trị thuần tại thời điểm lập BCTC. Do đó, nếu theo các tài liệu Công ty cung cấp, các khoản phải thu ngắn hạn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ giảm đi hơn 34 tỷ đồng.

Thượng Ngọc

FILI