Chứng khoán phái sinh Ngày 23/11/2021: Vùng 1,490-1,510 điểm đang thể hiện tốt vai trò hỗ trợ cho VN30-Index

Chứng khoán phái sinh Ngày 23/11/2021: Vùng 1,490-1,510 điểm đang thể hiện tốt vai trò hỗ trợ cho VN30-Index

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021. Basis hợp đồng VN30F2112 đảo chiều và đạt giá trị -4.54 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021. VN30F2112 (F2112) tăng 0.67%, đạt 1,512.50 điểm; VN30F2201 (F2201) tăng 0.65%, đạt 1,508.90 điểm; hợp đồng VN30F2203 (F2203) tăng 1.30%, đạt 1,507.80 điểm; hợp đồng VN30F2206 (F2206) tăng 0.46%, đạt 1,502.30 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1,517.04 điểm.

Khối lượng và giá trị giao dịch của thị trường phái sinh lần lượt giảm 5.11% và 5.08% so với phiên ngày 19/11/2021. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2112 giảm 5.12% với 150,039 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2201 đạt 515 hợp đồng, tăng 34.11%.

Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp với tổng khối lượng mua ròng trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021 duy trì ở mức cao và đạt 2,871 hợp đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021, hợp đồng F2112 biến động dưới tham chiếu vào đầu phiên sáng. Tuy nhiên, bên mua đã nhanh chóng trở lại giúp hợp đồng chuyển sắc và bứt phá đầy ấn tượng. Kết phiên, hợp đồng F2112 đóng cửa trên mức tham chiếu.

Đồ thị trong phiên của VN30F2112

Nguồn: https://stockchart.vietstock.vn/

Kết phiên, basis hợp đồng VN30F2112 đảo chiều và đạt giá trị -4.54 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bi quan trở lại về triển vọng của VN30-Index.

Biến động VN30F2112VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 23/11/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 22/11/2021, VN30-Index tăng điểm trở lại sau 2 phiên giảm điểm trước đó. Vùng 1,490-1,510 điểm (đỉnh cũ tháng 08/2021) vẫn đang thể hiện tốt vai trò hỗ trợ cho VN30-Index.

Nếu vùng hỗ trợ trên vẫn trụ vững thì tình hình sẽ tích cực trở lại. Bên cạnh đó, đường SMA 50 ngày cũng hiện diện tại hỗ trợ này nên độ tin cậy là khá cao.

Khối lượng giao dịch tiếp tục được duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền của chỉ số đang khá dồi dào.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 23/11/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Nhà đầu tư không nên mua các hợp đồng này ở thời điểm hiện tại. Vì các hợp đồng đang có giá khá cao so với mức giá lý thuyết.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI