VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 45,000 tỷ đồng

VPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 45,000 tỷ đồng

Ngày 16/9/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) thêm tối đa gần 19,758 tỷ đồng.

Cụ thể, VPBank dược chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 19,758 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ VPBank thông qua.

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Theo kế hoạch, VPBank sẽ phát hành tối đa gần 1.98 tỷ cp cho cổ đông, tỷ lệ phát hành chiếm 80% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt quyền. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa gần 19,758 tỷ đồng.

Trong đó, tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 62.15%, nghĩa là cổ đông sở hữu 10,000 cp phổ thông sẽ được nhận thêm 6,215 cp mới, tương ứng với 1.23 tỷ cp được phát hành để trả cổ tức.

Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 17.85%, tức cổ đông sở hữu 10,000 cp sẽ được nhận thêm 1,785 cp mới, tương đương với 747.84 triệu cp thưởng.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ gần 25,300 tỷ đồng lên mức 45,058 tỷ đồng.

VPBank dự kiến thời điểm thực hiện vào quý 3 và/hoặc quý 4 năm nay.

Mục đích tăng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Như vậy, sau khi hoàn tất tăng vốn điều lệ, VPBank sẽ trở thành ngân hàng TMCP tư nhân có vốn điều lệ cao nhất toàn ngành.

(*) Ngân hàng đã triển khai hoặc được NHNN chấp thuận tăng vốn

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Hàn Đông

FILI