VHC: Doanh thu tháng 8 đi lùi do giãn cách

VHC: Doanh thu tháng 8 đi lùi do giãn cách

CTCP Vĩnh Hoàn (HOSEVHC) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8 với tổng doanh thu đạt 705 tỷ đồng, giảm 8% so với tháng trước. Bên cạnh đó, các thị trường xuất khẩu cũng giảm tốc do Việt Nam thắt chặt giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tổng doanh thu tháng 8 đạt 705 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của các dòng sản phẩm chính. Trong đó, sản phẩm cá tra tăng 16%, sản phẩm phụ tăng 19%, chăm sóc sức khỏe tăng 127%. Ngược lại, sản phẩm giá trị gia tăng lại giảm 53% và sản phẩm khác giảm 24%.

Xét về thị trường, Hoa Kỳ tăng 41% và Trung Quốc tăng 24%. Tuy nhiên, thị trường Châu Âu lại sụt giảm 20% so với cùng kỳ.

So với tháng trước, tổng doanh thu giảm 8% chủ yếu do giảm tốc ở mảng sản phẩm cá tra xuất khẩu và sản phẩm khác. Song song đó, hầu hết thị trường xuất khẩu đều tụt dốc như Hoa Kỳ (giảm 11%), Châu Âu (giảm 27%) và thị trường khác (giảm 5%). Theo VHC, nguyên nhân là do Việt Nam thắt chặt giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19.

Doanh thu tháng 8/2021 của VHC so với tháng trước (không tính Sa Giang). Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VHC

Về phía Công ty con của VHC là CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNXSGC), doanh thu giảm 34% so với tháng trước. Trong đó, bánh phồng tôm giảm 33%, sản phẩm gạo giảm 39% và sản phẩm khác giảm 38% so với tháng trước.

Minh Hồng

FILI