VCS - Thiết lập mức cao mới

VCS - Thiết lập mức cao mới

Giá cổ phiếu CTCP Vicostone (HNX: VCS) duy trì trên các đường MA quan trọng nên xu hướng tăng vẫn đang là xu hướng chính của cổ phiếu này. Các tín hiệu tích cực được giữ vững và giá đang thiết lập những mức cao mới.

Hỗ trợ quan trọng tại các đường MA

Sau đợt rung lắc mạnh từ cuối năm 2019 đến những khoảng thời gian đầu năm 2020, giá cổ phiếu VCS đã xuất hiện trạng thái phục hồi nhanh chóng sau khi về test lại đáy cũ tháng 02/2019 (tương đương vùng 47,500-52,000).

Giá cổ phiếu vượt lên trên các đường MA ngắn, trung và dài hạn. Đường SMA 50 ngày lần lượt cắt các đường SMA 100 ngày và đường SMA 200 ngày vào đầu tháng 10/2020 tạo thành những điểm giao cắt vàng (golden cross) chứng tỏ xu hướng tăng đã quay trở lại. Từ thời điểm đó, giá VCS đã tăng trưởng hơn 100% giá trị.

Bên cạnh đó, các đường MA kể trên luôn là những ngưỡng hỗ trợ hiệu quả cho VCS trong suốt giai đoạn tăng vừa qua.

Nguồn: VietstockUpdater

Hướng đến những mức cao mới

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua sau khi về gần vùng quá bán (oversold). Đây là một tín hiệu khả quan. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD cũng đã cho mua và vượt lên trên mức 0, qua đó càng ủng hộ cho đà tăng của cổ phiếu.

Hiện tại, VCS vẫn đang trụ vững tại đường SMA 50 ngày nên xu hướng tăng vẫn đang là xu hướng chính của cổ phiếu này.

Giá cổ phiếu VCS đã vượt lên trên vùng đỉnh tháng 04/2018 (tương đương vùng 115,000-123,000). Nếu VCS có thể chinh phục thành công ngưỡng Fibonacci Projection 161.8% thì mục tiêu dài hạn sẽ có thể là vùng 165,000-170,000 (tương đương ngưỡng Fibonacci Projection 261.8%).

Nguồn: VietstockUpdater

Mục tiêu dài hạn quanh vùng 165,000-170,000

Nếu sử dụng công cụ Fibonacci Retracement ở đoạn giảm từ vùng đỉnh cũ tháng 04/2018 về vùng đáy tháng 01/2019, ta nhận thấy giá đã phục hồi khá mạnh mẽ và đã vượt lên trên các ngưỡng quan trọng.

Trong thời gian tới, nếu VCS có thể vượt hoàn toàn ngưỡng Fibonacci Retracement 100% (tương đương với vùng đỉnh cũ tháng 04/2018) thì mục tiêu tiếp theo của giá sẽ có thể lên đến ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8%.

Ngưỡng này cũng hiện diện ở vùng 165,000-170,000 đã được đề cập ở trên. Điều này cho thấy vùng này sẽ là mục tiêu quan trọng của VCS trong dài hạn.

Nguồn: VietstockUpdater

Bộ phận Phân tích kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI