BII: Lãi ròng bán niên 2021 giảm 27% sau soát xét, kiểm toán đưa ra loạt ý kiến nhấn mạnh

BII: Lãi ròng bán niên 2021 giảm 27% sau soát xét, kiểm toán đưa ra loạt ý kiến nhấn mạnh

Theo BCTC hợp nhất soát xét nửa đầu năm 2021, CTCP Louis Land (HNXBII) ghi nhận lãi ròng giảm 27% so với báo cáo tự lập, xuống còn 35 tỷ đồng. Đáng chú ý, kiểm toán còn đưa ra loạt vấn đề nhấn mạnh về khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang, sử dụng vốn góp tại các Công ty con và việc thoái vốn tại Golden Resource.

Cụ thể, sau soát xét, lãi ròng BII giảm 27% so với báo cáo tự lập, do doanh nghiệp trích lập dự phòng phải thu khó đòi 6 tỷ đồng và ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại từ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty con (Công ry TNN Toccoo Việt Nam, Công ty TNHH MTV Đô thị An sinh Định Thành và Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Bình Thuận) hơn 5 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 của BII. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất soát xét nửa đầu năm 2021 của BII

Tuy nhiên, doanh nghiệp đã thoát khỏi khoản lỗ ròng gần 89 tỷ đồng cùng kỳ, nhờ nửa đầu năm 2021 hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính hơn 85 tỷ đồng, ghi nhận doanh thu tài chính hơn 85 tỷ đồng và chi phí tài chính hơn 33 tỷ đồng từ việc thoái các khoản đầu tư vào Công ty con (Địa ốc Tân Bửu, Kỹ nghệ gỗ Lam Sơn, Vật liệu xây dựng Bidico, Chế biến Cát Bình Thuận và Golden Resources).

Bên cạnh đó, BII đã giảm chi phí dự phòng phải thu khó đòi số tiền gần 76 tỷ đồng nhờ thu hồi, kiểm soát công nợ.

Kiểm toán nhấn mạnh loạt vấn đề

Đáng chú ý, kiểm toán đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang của BII. Mặc dù Tập đoàn đã có kế hoạch tiếp tục triển khai các dự án nhưng kiểm toán muốn lưu ý người đọc về tiến độ thực hiện các dự án trên thực tế.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng nhấn mạnh vấn đề BII đã sử dụng toàn bộ vốn góp tại các Công ty con (Đô Thị An sinh Định Thành, Louis IC Tân Bình, Louis IC Trị An) để tạm ứng cho các cá nhân nhằm mục đích chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng trong việc thực hiện dự án tại các Công ty này. BII cũng đã sử dụng toàn bộ vốn góp tại Louis Bricks (Công ty con) để ứng trước cho Công ty Louis Decor & Contruction nhằm thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung. Kiểm toán cho rằng việc sử dụng toàn bộ vốn góp để tạm ứng cho cá nhân, tổ chức thực hiện dự án có thể ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh còn lại trong việc duy trì và hoạt động kinh doanh bình thường của BII.

Thêm nữa, kiểm toán cũng nhấn mạnh việc BII đã thoái toàn bộ vốn tại Golden Resource và ghi nhận lỗ từ việc thanh lý Công ty con này trong kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021, xuất phát từ việc Tập đoàn đã thay đổi kế hoạch đầu tư theo định hướng ban đầu tại ngày mua là nắm giữ quyền kiểm soát Công ty con mục đích đầu tư dài hạn.

Điều chỉnh hồi tố kết quả kinh doanh 2020

BII cũng vừa công bố BCTC hợp nhất 2020 có điều chỉnh hồi tố với lãi ròng 2020 tăng gần 35 tỷ đồng so với trước đó.

Theo BII, nguyên nhân là do vào thời điểm 21/12/2020, Tập đoàn đã đầu tư vào Công ty TNHH Golden Resource bằng hình thức nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp của Chủ sở hữu cá nhân - Bà Lê Thị Hải Yến (bên liên quan trước đây) với giá trị chuyển nhượng hơn 89 tỷ đồng, tương ứng quyền sở hữu 99.03% vốn tại Golden Resource (hoạt động chính là buôn bán lúa gạo). Ban TGĐ đã xác định giá trị hợp lý bằng giá trị ghi sổ tài sản thuần của Golden Resource tại ngày mua hơn 124 tỷ đồng. Tập đoàn đã hạch toán lãi từ giao dịch mua giá rẻ này (gần 35 tỷ đồng) vào vốn chủ sở hữu (khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước) mà không đưa vào kết quả kinh doanh (khoản mục Thu nhập khác) của năm 2020.

Đáng chú ý, trên thị trường, cổ phiếu BII tăng trần nhiều phiên liên tiếp kể từ đầu tháng 9 (trừ phiên 08/09). Giá chốt phiên 10/09 tại mức trần 24,200 đồng/cp, gấp gần 3 lần mức giá đầu tháng 8, khối lượng giao dịch bình quân hơn 3.5 triệu cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu BII từ đầu năm 2021 đến nay

Tiên Tiên

FILI