MHC: Cổ đông lớn đua nhau thoát hàng

MHC: Cổ đông lớn đua nhau thoát hàng

Từ ngày 19-23/08/2021, 2 cổ đông lớn tại MHC là CTCP Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Marina và CTCP Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á đã thoái tổng cộng hơn 8 triệu cp MHC của CTCP MHC (HOSEMHC).

* MHC vượt 54% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021 sau 6 tháng

Cụ thể, trong 2 ngày 19 - 20/08/2021, CTCP Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Marina đã bán gần 4.6 triệu cp MHC. Sau giao dịch, đơn vị này đã giảm tỷ lệ sở hữu tại MHC từ 11.62% (4.8 triệu cp) xuống còn 0.61% (251,630 cp) và không còn là cổ đông lớn tại đây.

Với mức giá trung bình 10,850 đồng/cp, ước tính CTCP Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Marina đã thu về gần 50 tỷ đồng sau thương vụ.

Tương tự, CTCP Thương mại và Đầu tư HT Đông Nam Á cũng đã bán hơn 3,6 triệu cp MHC trong 2 ngày 20 và 23/08/2021, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu từ 19.93% (8.3 triệu cp) xuống còn 11.17% (hơn 4.6 triệu cp).

Về tình hình kinh doanh, khép lại nửa đầu năm 2021, MHC ghi nhận doanh thu thuần giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 11 tỷ đồng và lãi ròng đạt 124 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 78 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra trong năm 2021, doanh nghiệp logistics chỉ mới thực hiện được 2% chỉ tiêu doanh thu nhưng lại vượt 54% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Trên thị trường, sau khi trượt dài từ đỉnh đầu tháng 6 về mức 8,520 đồng/cp (21/07), hiện giá cổ phiếu MHC đang giao dịch tại vùng giá 11,500 đồng/cp (phiên sáng 26/08), tăng 30% từ đáy phiên 21/07, khối lượng giao dịch bình quân hơn 2 triệu cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu MHC từ đầu năm 2021 đến nay

Minh Hồng

FILI