Do đâu MWG hạ tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt xuống một nửa?

Do đâu MWG hạ tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt xuống một nửa?

Nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSEMWG) vừa thông qua Nghị quyết thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt xuống còn 5% (500 đồng/cp) thay vì 10% như công bố trước đó.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 30/08/2021 và ngày chi trả là 13/09/2021.

Với hơn 475 triệu cp đang lưu hành, MWG dự kiến sẽ chi gần 238 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.  

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2021 của MWG đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông bằng tiền mặt và cổ phiếu tổng tỷ lệ 60%. Trong đó, MWG sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (1,000 đồng/cp) và bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%.

Như vậy, với kế hoạch mới công bố, MWG đã giảm phân nửa tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Về tình hình kinh doanh, khép lại 6 tháng đầu năm 2021, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 62,487 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và lãi ròng tăng 26%, ghi nhận 2,551 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu nửa đầu năm 2021, ĐMX đóng góp phần lớn khi chiếm 53.3%, mặc dù mức tăng trưởng chỉ 5% so với cùng kỳ.

Chuỗi siêu thị BHX có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất (+42%), song chỉ chiếm 21.4% trong cơ cấu doanh thu của MWG. Ở mảng kinh doanh điện máy và điện thoại tại Campuchia, Bluetronics (thương hiệu thuộc MWG) hiện có 55 cửa hàng và đóng góp 0.3% doanh thu cho MWG.

Như vậy, sau 6 tháng, Công ty đã thực hiện được 50% kế hoạch doanh thu và 54% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

* MWG: Doanh thu Bách Hóa Xanh nửa đầu năm tăng 42%

Minh Hồng

FILI