Cổ phiếu TTH ra khỏi diện cảnh báo

Cổ phiếu TTH ra khỏi diện cảnh báo

Ngày 11/08, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đưa cổ phiếu TTH của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (HNX: TTH) ra khỏi diện bị cảnh báo, hiệu lực vào 13/08/2021.

Lý do là lãi sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 và lãi sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2021 trên báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021 của TTH đạt dương, thuộc trường hợp đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định.

Kết quả kinh doanh của TTH qua 4 quý gần đây. Đvt: Triệu đồng

TTH kết phiên sáng 12/08 ở 3,400 đồng/cp.

Duy Na

FILI