Vietnam Airlines được phép chào bán 800 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

Vietnam Airlines được phép chào bán 800 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

Chỉ 1 tuần sau ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HOSE: HVN) đã được cấp phép chào bán 800 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Ngày 20/07, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu cho hãng hàng không quốc gia, với mục tiêu huy động 8,000 tỷ đồng.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ phát hành thêm 800 triệu cổ phiếu với giá 10,000 đ/cp cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ phân phối của đợt phát hành này sẽ là 56.405920%. Cụ thể hơn, mỗi cổ phiếu sở hữu, cổ đông sẽ được nhận 1 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cứ 100 quyền sẽ được mua 56.405920 cp. Lượng cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau khi hoàn tất, Vietnam Airlines sẽ phân phối lại cổ phiếu cho bên đăng ký mua trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực. Thời gian phát hành dự kiến sẽ là quý 3-4/2021.

Trước đó, hãng hàng không với biểu tượng sen vàng cũng đã ký hợp đồng tín dụng với 3 ngân SeABank, SHB và MSB với tổng số tiền cho vay 4,000 tỷ đồng. Đây là hai phần của gói cứu trợ 12,000 tỷ đồng mà Chính phủ đã phê duyệt cho Vietnam Airlines.

Nợ đến và quá hạn lên tới gần 15,391 tỷ đồng

Với lượng tiền thu về, hãng hàng không quốc gia dự định dùng để trả các khoản nợ đến và quá hạn tại tổ chức tín dụng và các bên đối tác, đồng thời bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh.

Trong năm 2021, Vietnam Airlines có hơn 2,000 tỷ đồng nợ đến hạn tại các tổ chức tín dụng. Trong quý 4/2021 và năm 2022, hãng hàng không quốc gia có 13,337 tỷ đồng công nợ quá hạn cho các bên đối tác, nhà cung cấp.

 

 

Vietnam Airlines cho biết giãn hoãn hơn 12,135 tỷ đồng và đàm phán, thỏa thuận giãn hoãn hơn 1,202 tỷ đồng. Hãng hàng không quốc gia cho biết hiện đang tiếp tục đàm phán tăng tỷ lệ giãn hoãn đối với các đối tác, đồng thời cân đối từ các nguồn để thanh toán số nợ chủ động với nguyên tắc thanh toán dần các khoản nợ cũ để rút ngắn thời gian nợ với các đối tác.

Như vậy, tổng nợ vay các tổ chức tín dụng, các đối tác và nhà cung cấp đến và quá hạn lên đến gần 15,391 tỷ đồng. Trong trường hợp không thu đủ số tiền theo dự kiến, Vietnam Airlines sẽ tìm kiếm các nguồn bổ sung khác để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

 

Vũ Hạo

FILI