Thua lỗ quý thứ 4 liên tiếp, PVB sớm “vượt” kế hoạch 2021

Thua lỗ quý thứ 4 liên tiếp, PVB sớm “vượt” kế hoạch 2021

CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX: PVB) báo lỗ hơn 5 tỷ đồng trong quý 2/2021. Lũy kế từ đầu năm, Công ty đã thua lỗ hơn 15 tỷ đồng.

PVB ghi nhận doanh thu quý 2/2021 chưa tới 17 tỷ đồng, giảm 93% so cùng kỳ. Tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn khiến Công ty lỗ gộp 2 tỷ đồng.

Dù đã tiết giảm 56% chi phí quản lý đồng thời có khoản thu tài chính 2.5 tỷ đồng, PVB vẫn không tránh khỏi có thêm quý thua lỗ thứ 4 liên tiếp (kể từ quý 3/2020). Cụ thể, sau khi khấu trừ các chi phí, PVB báo lỗ hơn 5 tỷ đồng (cùng kỳ lãi sau thuế gần 38 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 của PVB. Đvt: Tỷ đồng

Đầu năm 2021, Ban lãnh đạo PVB dự kiến Công ty sẽ thua lỗ hơn 12 tỷ đồng. Song mới đến giữa năm, con số lỗ lũy kế đã ở mức 15 tỷ đồng (cùng kỳ lãi sau thuế gần 87 tỷ đồng). Doanh thu sa sút mạnh mẽ là nguồn căn cho kết quả này của PVB.

Tổng tài sản của PVB giảm 15% so với hồi đầu năm, về mức 497 tỷ đồng tại 30/06/2021. Công ty đang ghi nhận khoản phải thu trên 52 tỷ đồng, chỉ bằng 1/4 con số hồi đầu năm. Điểm cộng cho kỳ này là nợ phải trả đã thu hẹp 25%, về 133 tỷ đồng; trong đó nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 131 tỷ đồng.

Duy Na

FILI