Thị trường nội địa ổn định, TDP thu lợi nhuận 6 tháng gấp đôi cùng kỳ

Thị trường nội địa ổn định, TDP thu lợi nhuận 6 tháng gấp đôi cùng kỳ

Doanh thu tăng cao giúp CTCP Thuận Đức (HOSETDP) đạt lợi nhuận ròng quý 2 và 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên biên lợi nhuận gộp sụt giảm đáng kể do chi phí cũng tăng cao.

Trong quý 2, doanh thu thuần của TDP đạt gần 717 tỷ đồng, gấp 2.4 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu, gấp 2.7 lần cùng kỳ dẫn đến biên lợi nhuận gộp của Công ty giảm mạnh từ 18.9% xuống còn 11.3%.

Cùng với mức biến động doanh thu, chi phí bán hàng (gấp 2.1 lần) và quản lý (tăng 78%) đều tăng mạnh. Dù vậy, TDP vẫn đạt lợi nhuận ròng hơn 28 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý 2 năm nay, TDP cho biết, thị trường kinh doanh nội địa trong kỳ ổn định giúp tăng trưởng doanh thu cao, doanh số bán hàng bao bì nội địa thức ăn chăn nuôi và nông sản tăng trưởng cùng với doanh thu bán hạt nhựa. Riêng thị trường xuất khẩu túi siêu thị shopping bag có sự hồi phục khá tốt so với cùng kỳ năm 2020 với mức tăng trưởng 50%.

Kết quả sau 6 tháng đầu năm, TDP đạt gần 1,184 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 97% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt hơn 58 tỷ đồng, gấp 2.1 lần cùng kỳ.

Năm 2021, TDP đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 1,968 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng, tăng lần lượt 43% và 21% so với thực hiện năm 2020. Như vậy Công ty đã thực hiện được 60% chỉ tiêu doanh thu và 66% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý 2, hàng tồn kho đang là khoản mục có giá trị lớn nhất trong cơ cấu tài sản của TDP với giá trị hơn 877 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm, chiếm đến 38% tổng tài sản. Giá trị tồn kho của TDP giảm nhẹ chủ yếu do giá trị bán thành phẩm và hàng hóa của Công ty lần lượt giảm 29% và 74%. Trong khi đó, giá trị tồn kho thành phẩm tăng đáng kể với 37% so với đầu năm.

Đáng chú ý, Công ty đang có khoản công nợ ngắn hạn khá lớn từ khách hàng, giá trị hơn 213 tỷ đồng, tăng 91% so với đầu năm.

Nợ phải trả tại thời điểm cuối quý 2 của Công ty chủ yếu là vay nợ tài chính. Trong đó nợ vay ngắn hạn hơn 1,283 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm, còn nợ vay dài hạn giảm 20%, về gần 98 tỷ đồng.

Khang Di

FILI