Một cá nhân vừa gom hơn 14% vốn của KDM

Một cá nhân vừa gom hơn 14% vốn của KDM

Tại CTCP Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới (HNX: KDM), ông Nguyễn Đình Hùng vừa mua vào 1 triệu cp, tương đương 14.08% vốn.

Ông Đình Hùng chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào trước đó. Như vậy, cá nhân này đã trở thành cổ đông lớn tại KDM từ ngày 05/07, với sở hữu 14.08% vốn.

Trong phiên 05/07, KDM ghi nhận khối lượng giao dịch thỏa thuận bằng đúng 1 triệu cp nên khả năng đây là giao dịch của ông Hùng. Giá trị thương vụ đạt 6.6 tỷ đồng, tương ứng 6,600 đồng/cp.

Cổ phiếu KDM chốt phiên 09/07 ở mức 6,800 đồng/cp, giảm đến 37% kể từ đỉnh lập hồi tháng 4/2021.

Diễn biến giá cổ phiếu KDM từ đầu năm 2021 đến nay

Vừa qua, ĐHĐCĐ thường niên 2021 của KDM đã thông qua phương án tăng vốn bằng cách phát hành riêng lẻ 11 triệu cp và phát hành 7.1 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán là 10,000 đồng/cp.

Nếu phát hành thành công như dự kiến, Công ty sẽ nâng mức vốn lên 252 tỷ đồng, gấp 3.5 lần hiện tại.

Với 181 tỷ đồng ước tính thu được từ đợt phát hành trên, KDM đề ra 2 kịch bản khác nhau. Cụ thể, trong kịch bản thứ nhất, Công ty sẽ góp 100 tỷ đồng để thành lập một công ty TNHH 2 thành viên, dùng 21 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh của KDM; ngoài ra, Công ty sẽ dùng 60 tỷ đồng mua vốn góp tại CTCP Venzor. Ở kịch bản thứ hai, KDM sẽ góp 160 tỷ đồng để thành lập công ty TNHH 2 thành viên, phần còn lại bổ sung vốn kinh doanh.

Duy Na

FILI