MB: Lãi trước thuế nửa đầu năm tăng 56%, nợ nhóm 5 giảm mạnh

MB: Lãi trước thuế nửa đầu năm tăng 56%, nợ nhóm 5 giảm mạnh

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSEMBB) báo lãi trước thuế nửa đầu năm tăng 56%, ghi nhận hơn 7,986 tỷ đồng. Tổng nợ xấu cuối quý 2 giảm 22% so với đầu năm.

Tính riêng trong quý 2, các hoạt động kinh doanh của MB đều cho kết quả khả quan hơn cùng kỳ. Nguồn thu chính đem về cho MB gần 6,563 tỷ đồng lãi thuần, tăng 42% so với cùng kỳ.

Các hoạt động ngoài lãi cũng tăng trưởng như lãi từ dịch vụ (+9%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+78%), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư, kinh doanh (+52%), lãi từ hoạt động khác (+19%).

Kỳ này, MB tăng chi phí dự phòng gấp đôi cùng kỳ, trích hơn 2,431 tỷ đồng. Kết quả, MB báo lãi trước thuế tăng 17% so cùng kỳ, ghi nhận hơn 3,406 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông Ngân hàng mẹ tăng 15%, đạt hơn 2,596 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, các hoạt động kinh doanh của MB đều cho kết quả tích cực hơn cùng kỳ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 45% so cùng kỳ, ghi nhận gần 12,227 tỷ đồng. MB dành hơn 4,240 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, kết quả lợi nhuận trước thuế tăng 56%, ghi nhận hơn 7,986 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông Ngân hàng mẹ tăng 55%, đạt gần 6,149 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch 13,200 tỷ đồng lãi trước thuế đề ra cho cả năm 2021, MB đã thực hiện được 61% chỉ tiêu sau nửa đầu năm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của MB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của MB

Tổng tài sản MB tăng 6% so với đầu năm, tính đến cuối quý 2 đạt hơn 523,334 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 11% (331,146 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN giảm 17% (14,438 tỷ đồng), tiền gửi và cho vay TCTD khác giảm 32% (32,592 tỷ đồng).

Tiền gửi khách hàng tăng 10% so với đầu năm, lên mức hơn 343,494 tỷ đồng. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN tăng 76%, dù chỉ ghi nhận hơn 27 tỷ đồng, tiền gửi và vay TCTD khác cũng giảm 21%, còn 40,341 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của MB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của MB

Tính đến 30/06/2021, tổng nợ xấu MB giảm 22% so với đầu năm, chỉ còn hơn 2,531 tỷ đồng. Giảm mạnh nhất là nợ có khả năng mất vốn (-59%), kế đến là nợ nghi ngờ (-17%). Kết quả kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ 1.09% đầu năm xuống còn 0.76%.

Chất lượng nợ vay của MB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của MB

Hàn Đông

FILI