Đảo danh mục VN30: Thêm ACB, SAB, GVR

Đảo danh mục VN30: Thêm ACB, SAB, GVR

Chiều 19/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã công bố danh mục cổ phiếu thành phần của rổ VN30 kỳ tháng 7/2021. Danh mục có hiệu lực vào ngày 02/08/2021.

Theo đó, trong đợt đảo danh mục này, rổ VN30 sẽ thêm vào 3 cổ phiếu là ACB, SABGVR, loại ra TCH, SBTREE.

Nguồn: HOSE

Hiện nay, 3 quỹ đang xây dựng danh mục dựa trên chỉ số tham chiếu VN30 là quỹ VFMVN30, quỹ SSIAM VN30 và quỹ MAFM VN30. Với những thay đổi về cổ phiếu thành phần của rổ chỉ số VN30 như trên thì các quỹ ETFs này sẽ phải hoàn tất việc tái cơ cấu danh mục của mình vào ngày 30/07/2021. Trong 3 quỹ này, quỹ VFMVN30 có giá trị tài sản ròng lớn nhất, hơn 10 ngàn tỷ đồng.

Theo ước tính của CTCK Bảo Việt (BVSC) dựa trên dữ liệu ngày 30/06/2021, quỹ VFMVN30 sẽ phải thực hiện các thay đổi trong kỳ tái cơ cấu danh mục quý 2/2021 như sau: Bán ra toàn bộ 1.2 triệu cp REE, 1.6 triệu cp SBT và 1.6 triệu cp TCH. Ngược lại, quỹ sẽ thực hiện mua vào khoảng 15.9 triệu cp ACB (tương ứng tỷ trọng 5.68%), 518 ngàn cp SAB (tương ứng tỷ trọng 0.88%) và 1.2 triệu cp GVR (tương ứng tỷ trọng 0.41%). Tỷ trọng của một số cổ phiếu khác trong danh mục như VHM, VICVNM cũng bị thay đổi đáng kể trong kỳ tái cơ cấu danh mục lần này.

Còn theo CTCK SSI, ACB là cổ phiếu được các quỹ ETF VN30 trên mua vào nhiều nhất với khối lượng 18.5 triệu cp, bên cạnh VICVHM, VRE, SABGVR, trong khi các cổ phiếu còn lại sẽ giảm tỷ trọng để cân đối danh mục. Ước tính tỷ trọng nhóm ngân hàng sẽ tăng lên 42.7% với 10 cổ phiếu trong danh mục bao gồm: TCB, VPB, ACB, MBB, STB, VCB, HDB, CTG, TPB, BID.

Danh mục cổ phiếu dự phòng cho rổ VN30 gồm: VIB, MSB, EIB, VCG, LPB.

Nguồn: HOSE

Chí Kiên

FILI