Vietjet lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 81 triệu cổ phiếu

Vietjet lên kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 81 triệu cổ phiếu

CTCP Hàng không Vietjet (Vietjet, HOSE: VJC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021, trong đó có đề cập tới phương án phát hành riêng lẻ tối đa 15% vốn điều lệ và phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị phát hành tối đa là 300 triệu USD.

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn

Với mục tiêu mở rộng đầu tư và bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, hãng hàng không Vietjet dự định chào bán tối đa 15% vốn điều lệ. Xét theo vốn điều lệ hiện tại, Vietjet có thể chào bán tối đa 81 triệu cổ phiếu.

Trong đó, đối tượng chào bán mà Vietjet nhắm tới là các tổ chức trong và ngoài nước, nhất là các tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh về công nghệ, logistics, dịch vụ, hàng không hoặc có khả năng hỗ trợ tài chính cho Vietjet.

Thời điểm chào bán sẽ do HĐQT quyết định và lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm.

Phát hành trái phiếu quốc tế

Bên cạnh đó, hãng hàng không này cũng muốn phát hành trái phiếu quốc tế với tổng trị giá phát hành tối đa là 300 triệu USD. Đặc biệt, trái phiếu này có quyền chọn nhận cổ phiếu VJC trên sàn HOSE, trong đó giá và tỷ lệ nhận cổ phiếu chưa xác định trước.

Trái phiếu này dự kiến có mệnh giá 100,000-200,000 USD, có thể được phát hành riêng lẻ hoặc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore và không được chào bán tại Việt Nam. Đợt phát hành trái phiếu quốc tế này được dự kiến thực hiện trong năm 2021 hoặc 2022.

Trước đó trong năm 2021, Vietjet cũng đã thực hiện hai đợt phát hành trái phiếu trong nước và huy động tổng cộng 2,000 tỷ đồng.

Điều chỉnh kế hoạch sau đợt dịch Covid-19

Giữa lúc đợt bùng phát dịch Covid-19 làm thay đổi bối cảnh kinh doanh của ngành hàng không, hãng hàng không chi phí thấp này phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Dựa trên tình hình kinh doanh thực tế tháng 5-6/2021 và giả định doanh thu sẽ tăng từ tháng 8/2021, Vietjet lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 21,900 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu từ vận tải hàng không là 15,500 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Số lượng tàu bay dự kiến tăng từ 71 lên 76 tàu bay.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Vietjet

Trong bối cảnh vận tải hành khách gặp khó khăn vì dịch bệnh, Vietjet đẩy mạnh vận tải hàng hóa, mở rộng kinh doanh dịch vụ hàng không, đầu tư dự án tài chính, cắt giảm chi phí…

Trong quý 1/2021, Vietjet ghi nhận doanh thu và lãi ròng lần lượt là 4,048 tỷ đồng và 123 tỷ đồng. Số lợi nhuận này đến từ việc Vietjet đầu tư dự án, đầu tư tài chính, phát triển dịch vụ hàng không, bù đắp cho các hoạt động khai thác vận tải hàng không.

Ba tháng đầu năm, Vietjet đã thực hiện hơn 21,000 chuyến bay, vận chuyển gần 3.6 triệu lượt hành khách.

Vũ Hạo

FILI