Vi phạm giao dịch chứng khoán, một cổ đông PTE bị xử phạt

Vi phạm giao dịch chứng khoán, một cổ đông PTE bị xử phạt

Ngày 17/06/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)  có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Triệu Quốc Hoàn, cổ đông lớn của CTCP Xi măng Phú Thọ (UPCoM: PTE).

Theo đó, ông Hoàn bị phạt tiền 25 triệu đồng vì không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, từ ngày 04-11/9/2020, ông Hoàn đã bán 340,700 cp PTE, dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của PTE (giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 6% và ngưỡng 5%). Tuy nhiên, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của ông Hoàn.

Khang Di

FILI