VHG muốn thoái 32% vốn tại công ty con, ước thu 13 tỷ đồng

VHG muốn thoái 32% vốn tại công ty con, ước thu 13 tỷ đồng

HĐQT VHG vừa thông qua việc thoái một phần vốn tại công ty con là CTCP Công nghiệp Cao su Quảng Nam. Số lượng cổ phiếu dự kiến thoái vốn là 9.6 triệu cp, chiếm 32% vốn công ty con.

CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam đã đổi tên thành CTCP Đầu tư Phát triển Việt Trung Nam (UPCoM: VHG) từ 28/04/2021.

Ngày 22/06, Ban lãnh đạo CTCP Đầu tư Phát triển Việt Trung Nam (UPCoM: VHG) đã thông qua phương án bán bớt vốn tại công ty con duy nhất là Công nghiệp Cao su Quảng Nam. Số lượng cổ phần dự kiến thoái đạt 9.6 triệu cp. Tổng giá trị thoái vốn tối thiểu là 13 tỷ đồng, tương ứng trên 1,350 đồng/cp.

Sau thoái vốn hoàn tất, VHG sẽ hạ sở hữu tại Công nghiệp Cao su Quảng Nam xuống còn 12 triệu cp, tương ứng 40% vốn. Theo đó, VHG sẽ không còn nắm quyền chi phối tại đơn vị này.

Số tiền thu được có thể hỗ trợ phần nào tình hình tài chính bết bát của VHG. Kết thúc năm 2020, Công ty thua lỗ đến 73 tỷ đồng (tệ hơn con số năm 2019 là lỗ 65 tỷ đồng).

Năm 2021, VHG đặt mục tiêu doanh thu 9 tỷ đồng và lãi sau thuế 400 triệu đồng. Công ty định hướng hoàn thành quá trình tái cơ cấu, tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. VHG dự kiến trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh nhựa và ống nhựa. Bên cạnh đó là xúc tiến các hoạt động thương mại trong lĩnh vực phân bón, hóa chất, nông sản…

Duy Na

FILI