PSW đặt kế hoạch kinh doanh 2021 giảm nhẹ

PSW đặt kế hoạch kinh doanh 2021 giảm nhẹ

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (HNXPSW) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ với doanh thu và lợi nhuận đồng loạt 5% so với thực hiện năm 2020.

Cụ thể, PSW dự kiến đem về 1,697 tỷ đồng tổng doanh thu và 10 tỷ đồng lãi trước thuế.

Ngoài ra, đơn vị dự kiến sản lượng kinh doanh đạt 243,000 tấn. Trong đó, 185,000 tấn từ sản xuất và 55,000 tấn từ nhập khẩu.

Năm 2021, PSW đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như giữ vững thị phần Ure và phát triển mạnh thị phần NPK Phú Mỹ tại khu vực. Ngoài ra, PSW sẽ tiếp tục tìm kiếm những công thức NPK phù hợp với đặc thù mùa vụ cây trồng tại khu vực nhằm đa dạng các dòng sản phẩm.

Khép lại quý đầu năm, PSW dự kiến doanh thu thuần gần 377 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Ngược lại, lãi ròng lại tăng đột biến lên gần 4.9 tỷ đồng, gấp 3 lần hồi cùng kỳ. Nguyên nhân là nhờ thị trường phân bón có nhiều chuyển biến tích cực, giá phân bón tăng dẫn đến biên lãi gộp tăng 31% so với cùng kỳ. Đồng thời, Công ty thực hiện chính sách tiết kiệm chi phí quản lý và bán hàng đã giúp lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

So với kế hoạch, dù chỉ mới kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp này đã thực hiện được 60% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Minh Hồng

FILI