Phó Chủ tịch muốn bán 4.6 triệu cp OPC

Phó Chủ tịch muốn bán 4.6 triệu cp OPC

Nhằm cơ cấu tại danh mục đầu tư, ông Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm OPC (HOSEOPC) đăng ký bán toàn bộ 4.6 triệu cp OPC từ ngày 21/06 - 20/07/2021.

Nếu giao dịch thành công, vị Phó Chủ tịch này sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu OPC nào (hiện đang sở hữu 27.3% vốn tại OPC).

Với thị giá 60,500 đồng/cp (18/06), dự kiến ông Linh sẽ thu về hơn 278 tỷ đồng nếu hoàn tất thương vụ.

Cùng chiều bán, ông Phan Công Cường - Ủy viên Ban kiểm soát và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên HĐQT OPC lần lượt đăng ký bán 53,300 cp và  958,185, giảm tỷ lệ sở hữu tại OPC xuống còn 0% và 0.05% (14,370 cp).

Minh Hồng

FILI