NTC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2021 giảm 22%, cổ tức tối thiểu 60%

NTC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2021 giảm 22%, cổ tức tối thiểu 60%

Năm 2021, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 472 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 227 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 60% vốn điều lệ, giá trị gần 144 tỷ đồng.

So với thực hiện năm 2020, NTC đặt mục tiêu giảm 1% chỉ tiêu doanh thu và giảm 22% chỉ tiêu lợi nhuận. Năm 2020, Công ty chia cổ tức với tỷ lệ 100%.

Trong quý đầu năm 2021, doanh thu thuần của NTC đạt hơn 68 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp của NTC cải thiện từ 64% lên 71%. Do vậy, lãi ròng tăng 32%, đạt gần 113 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản được NTC dự kiến thực hiện trong năm 2021 gần 147 tỷ đồng.

Nói về tình hình chuyển cổ phiếu NTC từ UPCoM lên niêm yết trên sàn HOSE, Công ty cho biết tháng 12/2020 Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tiếp tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu NTC trên HOSE. Tuy nhiên vào thời điểm này, lệnh mua bán của nhà đầu tư vào hệ thống HOSE thường xuyên bị nghẽn, một số mã cổ phiếu đã chuyển giao dịch từ sàn HOSE sang HNX. Trước sự cố thường xuyên nghẽn lệnh tại sàn HOSE, Công ty đã tạm hoãn việc chuyển giao dịch từ UPCoM sang HOSE đối với cổ phiếu NTC.

Trên thị trường, giá cổ phiếu NTC chốt phiên 15/06/2021 ở mức 223,200 đồng/cp, tăng 7.83% so với giá tham chiếu, nhưng giảm gần 22% so với đầu năm 2021.

Khang Di

FILI