HUD Kiên Giang tiếp tục bán ra 2 triệu cp CKG

HUD Kiên Giang tiếp tục bán ra 2 triệu cp CKG

Từ ngày 16-23/06/2021, CTCP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang đã bán ra hơn 2 triệu cp tương đương 2.5% vốn của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây Dựng Kiên Giang (HOSE: CKG). Trước đó, HUD Kiên Giang từng bán ra 3.6 triệu cp CKG trong đợt giao dịch từ ngày 16/03-08/04.

Sau giao dịch mới nhất, HUD Kiên Giang đã thoái gần hết vốn tại CKG (chỉ còn nắm lô lẻ 94 cp, chiếm tỷ trọng không đáng kể). Giao dịch bán được thực hiện theo hình thức khớp lệnh. Chiếu theo giá trung bình giai đoạn 16-23/06, ước tính HUD Kiên Giang đã thu về gần 35 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu CKG từ khi niêm yết đến nay

Liên quan đến cổ phiếu, mới đây ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CKG đã thông qua 2 phương án phát hành cổ phiếu.

Đầu tiên là phương án phát hành riêng lẻ, Công ty sẽ chào bán 13.4 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021 và/hoặc quý 1/2022. Số tiền 134 tỷ đồng dự kiến thu được, Công ty cho biết sẽ dùng vào thanh toán nợ vay đến hạn là 65 tỷ đồng, thanh toán các khoản nợ cho các đơn vị thi công hơn 65 tỷ đồng và thanh toán tiền mua vật liệu, tiền lương, tiền công CBNV gần 4.1 tỷ đồng.

Thứ hai, CKG còn muốn phát hành 4.1 triệu cp ESOP trong năm 2021 và/hoặc quý 1/2022. Sau khi phát hành thành công hai phương án trên, Công ty sẽ nâng mức vốn điều lệ từ 825 tỷ đồng lên thành 1,000 tỷ đồng.

Duy Na

FILI