HT1 thông qua kế hoạch lãi trước thuế 2021 chỉ tăng nhẹ

HT1 thông qua kế hoạch lãi trước thuế 2021 chỉ tăng nhẹ

HĐQT của CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HOSEHT1) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Cụ thể, mục tiêu tổng doanh thu là 8,079 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với thực hiện năm 2020; lãi trước thuế là 815 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với thực hiện năm 2020.

Kế hoạch kinh doanh 2021 của HT1
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2020

Với kế hoạch kinh doanh đề ra, năm 2021, Công ty dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu đối với dự án nâng cao năng lực nghiền của nhà máy Kiên Lương. Hoàn tất phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - nhà máy Bình Phước, tổ chức đấu thầu rộng rãi (LCNT) triển khai thi công và lắp đặt thiết bị. Công ty cũng sẽ triển khai LCNT và tổ chức thi công dự án nâng cấp tải trọng cầu qua kênh Ba Hòn vào nhà máy xi măng Kiên Lương.

Đồng thời, HT1 mở rộng khai trường khai thác, cải tạo mỏ nguyên liệu tại nhà máy Kiên Lương và nhà máy Bình Phước.

Ngoài ra, Công ty sẽ khảo sát, nâng cấp, chuyển đổi trữ đá vôi tại các mỏ nguyên liệu nhà máy Kiên Lương để tạo nguồn dự trữ cho các dự án mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất trong tương lai.

Quý 1 vừa qua, HT1 ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,741 tỷ đồng, lãi trước thuế giảm 9%, xuống còn 127 tỷ đồng. Với kết quả này, Công ty chỉ mới thực hiện được 16% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Việt Phương

FILI