GEX: Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn muốn miễn chào mua công khai cổ phiếu

GEX: Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn muốn miễn chào mua công khai cổ phiếu

HĐQT Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex, HOSE: GEX) dự kiến trình ĐHĐCĐ cho phép ông Nguyễn Văn Tuấn cùng nhóm cổ đông có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu GEX mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định trong trường hợp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% tổng số cổ phần biểu quyết đang lưu hành.

CTCP Chứng khoán Everest và/hoặc Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội là bên chuyển nhượng cổ phiếu GEX cho ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Gelex cùng nhóm nhà đầu tư có liên quan.

Hiện ông Nguyễn Văn Tuấn cùng cá nhân, tổ chức có liên quan đang nắm giữ 34.09% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Gelex.

Việc chuyển nhượng cổ phiếu GEX giữa ông Tuấn và người liên quan không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Trước đó, từ ngày 28/05 - 02/06/2021, ông Nguyễn Văn Tuấn đã mua thành công 30 triệu cp GEX. Sau giao dịch, vị Tổng Giám đốc này nâng tổng số cổ phần đang nắm giữ tại GEX từ 56.5 triệu cp (11.57%) lên 86.5 triệu cp (tỷ lệ 17.7%).

Về tình hình kinh doanh quý đầu năm 2021, doanh thu thuần của GEX đạt hơn 4,413 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và lãi ròng hơn 254 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Đáng chú ý, lãi từ công ty liên kết đột biến khi ghi nhận gần 127 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Theo giải trình, khoản biến động chủ yếu đến từ phần chia lợi nhuận từ Tổng Công ty Viglacera (HOSEVGC) sau thời điểm GEX nắm hơn 46% vốn của VGC.

Khang Di

FILI