Công ty con của DIG muốn tăng vốn lên gần 66 tỷ đồng

Công ty con của DIG muốn tăng vốn lên gần 66 tỷ đồng

CTCP Đầu tư - Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 (HNXDC2) vừa thông báo kế hoạch triển khai thực hiện các đợt tăng vốn của Công ty trong năm 2021.

Cụ thể, Công ty con của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) dự kiến tăng vốn thông qua 4 đợt. Đợt 1, DC2 sẽ phát hành 252,000 cp để trả cổ tức, dự kiến vào tháng 6-7/2021.

Đợt 2 sẽ tăng vốn điều lệ từ việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020. Số lượng trái phiếu đã phát hành là 98,000 trái phiếu. Với tỷ lệ chuyển đổi 1:10, tổng lượng cổ phiếu dự kiến chuyển đổi là 980,000 cp. Thời gian thực hiện là 02/07/2021 và sẽ hoàn tất thủ tục vào tháng 7-8/2021.

Tiếp theo, DC2 sẽ chào bán 2.5 triệu cp riêng lẻ trong đợt 3, thời gian triển khai dự kiến tháng 8-9/2021.

Cuối cùng, đơn vị này dự kiến phát hành 312,600 cp cho cán bộ nhân viên (tháng 9-11/2021).

Như vậy, nếu 4 đợt phát hành đưa ra đều hoàn tất, vốn điều lệ của DC2 sẽ tăng từ hơn 25 tỷ đồng lên 65.6 tỷ đồng (gấp 2.6 lần).

Trong năm 2021, DC2 dự kiến đem về 361 tỷ đồng tổng doanh thu và 11 tỷ đồng lãi sau thuế. Ngoài ra, DC2 cũng lên kế hoạch sản lượng đạt 400 tỷ đồng và vốn đầu tư phát triển là 20 tỷ đồng. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 dự kiến 10-15%.

Kết quả kinh doanh của DC2 qua các năm trở lại đây. Đvt: Tỷ đồng

Về tình hình kinh doanh quý đầu năm 2021, DC2 ghi nhận doanh thu thuần hơn 112 tỷ đồng và lãi ròng hơn 3.7 tỷ đồng, lần lượt gấp 4 lần và 6 lần so với cùng kỳ. Theo DC2, nguyên nhân là do Công ty đã tìm kiếm được nhiều việc làm hơn, một số công trình đã được đẩy nhanh tiến độ thi công và đến giai đoạn thanh, quyết toán.

Tại thời điểm 31/03/2021, tổng tài sản của DC2 ghi nhận gần 156 tỷ đồng, giảm 27% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho giảm hơn nửa từ 82 tỷ đồng xuống còn gần 40 tỷ đồng chủ yếu đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Nợ phải trả tại thời điểm này cũng giảm 35% so với đầu năm, xuống còn gần 117 tỷ đồng.

So với kế hoạch đề ra, DC2 đã thực hiện được 31% chỉ tiêu doanh thu và 34% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Tiên Tiên

FILI