Cổ đông lớn nhất VSC 'rời tàu'

Cổ đông lớn nhất VSC 'rời tàu'

Tại CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC), cổ đông lớn KWE Beteilgungen AG vừa bán ra toàn bộ 6.2 triệu cp tương đương 11.24% vốn sở hữu. Giao dịch thực hiện vào ngày 04/06. Theo đó, cổ đông đến từ Thụy Sĩ không còn sở hữu tại VSC.

Khai thác cảng là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của VSC

Cũng vào ngày 04/06, 2 tổ chức là CTCP Thành Đức Hải Phòng và CTCP Tập đoàn T&D Group đã mua vào gần 2.9 triệu cp, tương ứng 5.2% vốn và cùng trở thành cổ đông lớn tại VSC (chưa sở hữu trước giao dịch).

2 cổ đông mới nói trên có liên quan đến bà Đoàn Thị Tơ (một cổ đông lớn khác). Bà Tơ là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn T&D Group, đồng thời là mẹ vợ của Giám đốc Thành Đức Hải Phòng.

Về phía bà Tơ, vị này vừa mua vào thêm 1.1 triệu cp VSC vào ngày 20/04, nâng sở hữu lên thành 3.9 triệu VSC, tương đương hơn 7.1% vốn. Bên cạnh đó, bà Tạ Kim Chi - con dâu bà Tơ hiện nắm giữ 6.9% vốn tại VSC.

Tính chung, số lượng cổ phiếu mà Tập đoàn T&D Group cùng các bên liên quan (bà Tơ, bà Chi và Thành Đức Hải Phòng) là 13.4 triệu cp, tương đương 24.3% vốn tại VSC.

Cổ phiếu VSC không có thanh khoản cao trên sàn, khối lượng giao dịch bình quân 1 quý gần đây chỉ nhỉnh hơn 70,000 cp/phiên. Đáng chú ý trong phiên 04/06, VSC ghi nhận khối lượng giao dịch thỏa thuận tới 7 triệu cp, tổng giá trị đạt 392 tỷ đồng tương ứng 56,000 đồng/cp.

Về diễn biến giá cổ phiếu, VSC ghi nhận đã điều chỉnh 19% kể từ đỉnh lập hồi tháng 1/2021. Cổ phiếu này chốt phiên 08/06 ở 53,500 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu VSC từ 2020 đến 08/06/2021

Về hoạt động kinh doanh, ĐHĐCĐ thường niên của VSC đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 1,700 tỷ đồng và lãi trước thuế 296 tỷ đồng cho năm 2021. Sau quý đầu tiên, Công ty đã thực hiện được 26% và 30% kế hoạch.

Tại Đại hội, cổ đông cũng tán thành phương án nâng vốn điều lệ lên gấp đôi (từ 551 tỷ đồng lên thành 1,102 tỷ đồng), thông qua phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp.

Duy Na

FILI