Cao Su Đồng Phú muốn tăng vốn lên gấp đôi

Cao Su Đồng Phú muốn tăng vốn lên gấp đôi

HĐQT CTCP Cao su Đồng Phú (HOSEDPR) vừa thông qua Nghị quyết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

* DPR muốn bán hết cổ phiếu quỹ

Cụ thể, DPR dự kiến phát hành hơn 43 triệu cp với tổng giá trị hơn 434 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1.

Nguồn vốn để thực hiện trích từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo BCTC riêng năm 2020 đã được kiểm toán. Thời gian dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCK Nhà nước ra thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu.

Hiện, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là hơn 40 triệu cp và số cổ phiếu quỹ gần 2.9 triệu cp. DPR dự kiến sau khi bán xong cổ phiếu quỹ và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ để hoán đổi sáp nhập CTCP Cao Su Đồng Phú Đăk Nông vào CTCP Cao su Đồng Phú 443,025 cp (dự kiến thực hiện trong tháng 6/2021), số lượng cổ phiếu đang lưu hành sẽ là 43 triệu cp.

Như vậy, nếu hoàn tất luôn việc phát hành 43 triệu cp, vốn điều lệ của DPR sẽ tăng gấp đôi và cán mốc 868 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 1/2021, DPR có sản lượng tiêu thụ tăng 28% và giá bán bình quân tăng 25%. Nhờ đó, doanh thu thuần đạt gần 202 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng, tăng 88%.

Kết quả kinh doanh của DPR các quý trở lại đây. Đvt: Triệu đồng

Minh Hồng

FILI