AGX đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 giảm 30%

AGX đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 giảm 30%

Ngày 28/06 sắp tới, CTCP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài Gòn (UPCoM: AGX) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 để thông qua các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Cụ thể, năm 2021, AGX đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 663 tỷ đồng, tương đương so với kết quả năm 2020, lãi ròng đi lùi về còn 51 tỷ đồng, giảm 30%.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của AGX
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 của AGX

Để thực hiện được kế hoạch trên, Công ty sẽ tiếp tục cho thuê văn phòng của tòa nhà 58 Võ Văn Tần, quận 3, duy trì công tác bảo trì, sửa chửa để phục vụ tốt các dịch vụ tòa nhà nhằm giữ và thu hút khách thuê đạt tỷ lệ lấp đầy diện tích thuê. AGX sẽ theo dõi thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định của các cơ quan chức năng đối với nhà xưởng tại 263 Gò Ô Môi, quận 7 và Phạm Thế Hiển, quận 8.

Đối với hoạt động chế biến thực phẩm, Công ty đánh giá thị trường xuất khẩu và nội địa vẫn chịu ảnh hưởng từ dịch Covid. Trong năm, AGX sẽ tập trung cải tiến quy trình sản xuất, kiểm soát và tiết giảm các chi phí, song song đó, tìm kiếm nguồn khách hàng mới nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT cũng sẽ trình phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Đây cũng là tỷ lệ thấp nhất từ sau khi lên sàn UPCoM đến nay.

Tình hình trả cổ tức qua các năm của AGX

Việt Phương

FILI