Vì đâu thanh khoản thị trường sụt giảm trong tuần trước lễ?

Vì đâu thanh khoản thị trường sụt giảm trong tuần trước lễ?

Thanh khoản thị trường tuần giao dịch 26 - 29 ghi nhận sụt giảm đáng kể so với trước đó.

Thanh khoản sụt giảm vì nhà đầu tư bận đi chơi xa? Đồ họa: Tuấn Trần

Chí Kiên

FILI