Thuduc House lỗ ròng quý 1 gần nửa tỷ đồng

Thuduc House lỗ ròng quý 1 gần nửa tỷ đồng

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, HOSETDH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1 với lỗ ròng hơn 455 triệu đồng. Lỗ lũy kế tính đến cuối quý 1 hơn 166 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu thuần của TDH giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 320 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn giảm đến 59% nên Công ty có lợi nhuận gộp hơn 96 tỷ đồng, gấp 3.11 lần cùng kỳ.

Doanh thu tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi, lãi cho vay giảm đến 84%, còn hơn 694 triệu đồng. Trong khi chi phí tài chính phần lớn là lãi vay chỉ giảm 2%.

Sau cùng, TDH ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là hơn 455 triệu đồng.

Tính đến ngày 31/03/2021, TDH có tiền và các khoản tương đương tiền hơn 113 tỷ đồng, giảm 51% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 22% còn hơn 799 tỷ đồng, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang các dự án bất động sản. Người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 618 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm, tương đương tăng gần 172 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm, TDH có khoản phải thu gần 2,038 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn (1,360 tỷ đồng) và dài hạn (677 tỷ đồng) của TDH lần lượt giảm 9% và 15% so với đầu năm.

Riêng phải thu ngắn hạn khác giảm 28% so với đầu năm. Trong đó, TDH không còn ghi nhận 299 tỷ đồng khoản phải thu về hợp đồng hợp tác kinh doanh ngắn hạn từ nhóm đối tác chiến lược và 425 tỷ đồng khoản phải thu dài hạn từ CTCP Quản lý và Kinh doanh Chợ nông sản Thủ Đức như hồi đầu năm.

Khoản phải thu về cho vay gần 170 tỷ đồng không đổi so với đầu năm. Đây là số tiền TDH cho 4 công ty vay với kỳ hạn 5 - 12 tháng, có lãi suất 9.5%/năm.Các khoản vay này đều không có tài sản đảm bảo.

Dư nợ vay ngắn hạn (449 tỷ đồng) và dài hạn (83 tỷ đồng) lần lượt giảm 3% và 85% so với đầu năm.

Cuối tháng 12/2020, TDH nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đề nghị thu hồi số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2018 và 2019 với tổng là 396 tỷ đồng. Công ty cho biết đang tiến hành các thủ tục khiếu nại, khởi kiện để làm rõ các vấn đề trên.

Giải trình về ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đối với khoản phải thu ngắn hạn khác của TDH tại báo cáo tài chính năm 2020, TDH cho biết chỉ tạm nộp số tiền 396 tỷ đồng cho Cục thuế trong khi chờ kết quả sau cùng của vụ kiện nên Công ty đã ghi nhận số tiền đã nộp cho Cục thuế vào khoản phải thu ngắn hạn khác. 

Khang Di

FILI