Thu từ nợ đã xử lý tăng mạnh, MB báo lãi trước thuế quý 1 gấp đôi cùng kỳ

Thu từ nợ đã xử lý tăng mạnh, MB báo lãi trước thuế quý 1 gấp đôi cùng kỳ

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) báo lãi trước thuế gấp đôi cùng kỳ năm trước, ghi nhận gần 4,580 tỷ đồng nhờ thu từ các khoản nợ đã xử lý tăng đột biến.

Trong quý đầu năm này, đa phần hoạt động kinh doanh của MB đều cho kết quả khả quan hơn cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chính tăng 27% khi đem về hơn 5,952 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Các nguồn thu ngoài lãi đều tăng mạnh như lãi thuần từ dịch vụ (+43%), lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (+39%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+48%).

Đáng chú ý nhất, lãi từ hoạt động khác gấp 5 lần cùng kỳ, đạt gần 1,217 tỷ đồng, chủ yếu do MB ghi nhận nguồn thu từ các khoản nợ đã xử lý hơn 1,107 tỷ đồng.

Thêm vào đó, kỳ này, Ngân hàng giảm 14% chi phí dự phòng rủi ro, chỉ còn trích lập hơn 1,809 tỷ đồng. Kết quả, MB báo lãi trước thuế gấp đôi cùng kỳ năm trước, đạt gần 4,580 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông Ngân hàng mẹ cũng gấp đôi, đạt gần 3,553 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch 13,200 tỷ đồng lãi trước thuế đề ra cho cả năm 2021, MB đã thực hiện được 35% chỉ tiêu sau quý đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của MB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của MB

Tổng tài sản MB tăng nhẹ 3% so với đầu năm, tính đến cuối quý 1 đạt gần 510,958 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm đến 49% (8,771 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 9% (324,007 tỷ đồng)…

Tiền gửi khách hàng cũng tăng 5% so với đầu năm, ghi nhận gần 327,927 tỷ đồng. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN gấp 6 lần, dù chỉ ghi nhận hơn 93 tỷ đồng…

Một số chỉ tiêu tài chính của MB tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của MB

Tổng nợ xấu tính đến cuối quý 1 tăng đến 29% so với đầu năm, lên mức gần 4,184 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất, nợ dưới tiêu chuẩn vượt hơn 1,857 tỷ đồng (gấp 2 lần). Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1.09% đầu năm lên 1.29%.

Chất lượng nợ vay của MB tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của MB

Hàn Đông

FILI