Thu từ chứng khoán tăng mạnh, MSB báo lãi trước thuế quý 1 gấp 4 lần

Thu từ chứng khoán tăng mạnh, MSB báo lãi trước thuế quý 1 gấp 4 lần

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) báo lãi trước và sau thuế quý 1/2021 gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, ghi nhận hơn 1,147 tỷ đồng và gần 899 tỷ đồng.

Quý đầu năm này, hoạt động kinh doanh MSB cho kết quả khả quan hơn cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chính đem về khoản lãi tăng 59%, ghi nhận gần 1,420 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Đáng chú ý, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 4 lần cùng kỳ, ghi nhận gần 329 tỷ đồng. Trong khi, các nguồn thu ngoài lãi khác chỉ xấp xỉ cùng kỳ như hoạt động dịch vụ (123 tỷ đồng), hoạt động kinh doanh ngoại hối (102 tỷ đồng)…

Mặc dù kỳ này, MSB trích lập chi phí dự phòng rủi ro gấp 2.6 lần (gần 204 tỷ đồng), nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh gấp 3.6 lần (1,351 tỷ đồng), do đó, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế gấp 4 lần cùng kỳ, ghi nhận hơn 1,147 tỷ đồng và gần 899 tỷ đồng. Như vậy, nếu so với kế hoạch lãi trước thuế tăng trưởng 30% cho năm 2021, tương đương mức 3,250 tỷ đồng, MSB đã thực hiện được 35% sau quý đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của MSB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của MSB

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản Ngân hàng tăng 6% so với đầu năm, đạt 186,908 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN gấp 2.2 lần đầu năm (4,068 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 13% (89,498 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 5% so với đầu năm (91,823 tỷ đồng), tiền gửi của các TCTD khác tăng 33% (29,936 tỷ đồng)…

Một số chỉ tiêu tài chính của MSB tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của MSB

Tình hình nợ xấu tính đến ngày 31/03/2021 của MSB không có nhiều thay đổi so với đầu năm, tổng nợ xấu vẫn duy trì gần 383 tỷ đồng, do đó tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay kiểm soát ở mức 0.43%.

Chất lượng nợ vay của MSB tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của MSB

Hàn Đông

FILI