Tạm thu lãi từ công ty liên kết, HAP báo lãi ròng quý 1/2021 gấp 2.4 lần so với cùng kỳ

Tạm thu lãi từ công ty liên kết, HAP báo lãi ròng quý 1/2021 gấp 2.4 lần so với cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Hapaco (HOSEHAP), doanh nghiệp chuyên sản xuất giấy, vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2021 với lãi ròng ghi nhận hơn 5 tỷ đồng, gấp 2.4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu thuần của HAP ghi nhận 88 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Đồng thời, giá vốn cũng giảm nên lãi gộp quý 1/2021 của Công ty nhích từ 12.2 lên 12.6 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn, trong kỳ Công ty tạm thu lợi nhuận từ công ty liên kết giúp lãi từ công ty liên doanh/liên lết đạt hơn 4 tỷ đồng (khoản này kỳ trước không được ghi nhận). Tính tới cuối quý 1, HAP có 1 công ty liên kết là CTCP Bệnh viên Quốc tế Green và đang nắm giữ 46.82% tại đây.

Nhờ vậy, khép lại quý 1/2021, lãi ròng của HAP ghi nhận hơn 5 tỷ đồng, gấp 2.4 so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh của HAP trong quý 1/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của HAP

Tính tới cuối tháng 3 năm nay, tổng tài sản của Công ty nắm giữ giá trị hơn 808 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu kỳ. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng giảm từ 55 tỷ xuống còn 7 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt gần 302 tỷ đồng, tăng 19%.

Tại ngày 31/03/2021, nợ phải trả ghi nhận hơn 85 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ do giảm nợ ngắn hạn.

Vừa qua, HAP đã tổ chức ĐHCD thường niên năm 2021 thông qua mục tiêu doanh thu đạt 470 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ đồng cho năm 2021. Theo kết quả vừa đạt được trong quý 1, Công ty chỉ mới thực hiện được 19% về doanh thu và 8% đối với lợi nhuận trước thuế. Đại hội cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt là 6% và đặt kế hoạch chia cổ tức từ 8-10% trong năm 2021.

Tình hình trả cổ tức của HAP qua các năm

Trên sàn, giá cổ phiếu HAP hiện giao dịch ở mức 12,550 đồng/cp ( phiên ngày 19/05/2021), tăng 81% qua 1 quý trở lại đây, khối lượng giao dịch bình quân 2.3 triệu cp/phiên.

Việt Phương

FILI