Tài khoản mở mới 4 tháng đầu năm 2021 gần bằng cả năm 2020

Tài khoản mở mới 4 tháng đầu năm 2021 gần bằng cả năm 2020

Theo công bố của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 4/2021, số tài khoản cá nhân và tổ chức mở mới lần lượt đạt 110,510 tài khoản và 145 tài khoản.

4 tháng đầu năm, số tài khoản chứng khoán mở mới đạt gần 370 ngàn tài khoản, bằng hơn 90% cả năm 2020

Với lượng tài khoản mở mới trên, số tài khoản cá nhân tại thị trường Việt Nam đã đạt hơn 3.12 triệu tài khoản. Số tài khoản tổ chức là 15.8 ngàn tài khoản.

Như vậy, tổng số lượng tài khoản trên thị trường Việt Nam đã đạt hơn 3.14 triệu tài khoản, tăng hơn 13% so với thời điểm đầu năm.

Số lượng tài khoản mở mỗi tháng từ đầu năm 2021
Nguồn: VSD

Hà Lễ

FILI