Sotrans đặt kế hoạch lãi sau thuế 2021 tăng 82%

Sotrans đặt kế hoạch lãi sau thuế 2021 tăng 82%

Theo Tài liệu ĐHĐCĐ vừa công bố, CTCP Kho vận Miền Nam (Sotrans, HOSESTG) dự kiến doanh thu và lợi nhuận 2021 đều tăng trưởng so với năm trước.

Cụ thể, STG đặt kế hoạch đem về 2,335 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 15%)214 tỷ đồng lãi sau thuế 2021 (tăng 82% so với kết quả năm 2020).

Kế hoạch trên được xây dựng trên cơ sở xem xét kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020-2021. Ngoài ra, STG đang tập trung dòng tiền, nguồn vốn vào các hoạt động đầu tư kinh doanh phát triển trong thời gian tới. Do đó, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc không chia cổ tức trong năm 2020 và 2021.

Về tình hình kinh doanh, quý đầu năm 2021, STG ghi nhận doanh thu thuần gần 588 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ và lãi ròng hơn 58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 2 tỷ đồng). Theo STG, nguyên nhân là nhờ năm 2021, thị trường bắt đầu khởi sắc và phục hồi. Ngoài ra, khoản lợi nhuận từ công ty liên kết chênh lệch, do cùng kỳ ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ từ CTCP MHC với số tiền 29 tỷ đồng - khoản đầu tư này đã được nhóm Công ty thanh lý vào quý 2/2020.

Minh Hồng

FILI