PVB thua lỗ quý thứ ba liên tiếp, khoản phải thu ngắn hạn giảm gần 80%

PVB thua lỗ quý thứ ba liên tiếp, khoản phải thu ngắn hạn giảm gần 80%

Doanh thu chưa tới 11 tỷ đồng là nguyên nhân dẫn đến kết quả thua lỗ hơn 10 tỷ đồng trong quý 1/2021 của CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX: PVB).

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của PVB. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2021 của PVB

Sau 3 tháng đầu năm 2021, PVB chỉ đem về chưa tới 11 tỷ đồng doanh thu, giảm 97% so cùng kỳ. Do kinh doanh dưới giá vốn khiến Công ty lỗ gộp 7 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, PVB lỗ ròng hơn 10 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gần 49 tỷ đồng), cũng là quý thua lỗ thứ 3 liên tiếp.

Thực tế, tình hình bất lợi đã được dự báo trước khi PVB đặt kế hoạch lỗ hơn 12 tỷ đồng cho cả năm 2021. Doanh thu dự kiến chỉ đạt mức 90 tỷ đồng, giảm 85% so với năm 2020. Con số doanh thu vỏn vẹn 90 tỷ đồng đến từ việc thi công sơn chống ăn mòn ống cọc, ống tháp gió cho Nippon Steel, Vietnam Engnery… (60 tỷ đồng) và thi công bọc ống, bọc cách nhiệt, bọc mối nối Field Joint, sơn chống ăn mòn kết cấu thép, gia công cơ khí… cho khách hàng ngoài ngành (30 tỷ đồng).

Như vậy Công ty đã “thực hiện” 83% kế hoạch nói trên chỉ sau quý đầu năm.

Tổng giá trị tài sản của PVB sụt giảm 5% sau 3 tháng đầu năm, về còn 557 tỷ đồng tại ngày 31/03/2021. Các khoản phải thu ngắn hạn hiện ở mức 45 tỷ đồng, giảm 79%. Chênh lệch chủ yếu do Công ty không còn ghi nhận khoản phải thu 161 tỷ đồng đối với PVGAS – Ban quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ.

Thuyết minh phải thu đơn vị trong Tập đoàn của PVB
Nguồn: BCTC quý 1/2021 của PVB

Duy Na

FILI